50 Kha vạn Cân, HBC, Thủ Đức 0949 311 119 [email protected]

Công Nghệ

TRUY CẬP MÁY KHÁCH VPN TỪ XA QUA VPN SITE TO SITE

luoi-che-nang-79

Trong một số bài được giới thiệu trước đây về ISA Server, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn khá nhiều kiến thức về cơ sở hạ tầng VPN Site to Site. Chính vì vậy mà trong bài này, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một vấn đề nâng cao trong kỹ thuật này, đó là kích hoạt các kết nối VPN máy khách để truy cập từ xa qua VPN Site to Site cho các mạng văn phòng chi nhánh.

Vấn đề có thể đơn giản với những ai đó đã làm việc nhiều với ISA Firewall. Tuy nhiên với đại đa số thì đây vẫn là một vấn đề phức tạp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, chúng tôi có thể đưa ra các vấn đề chính ở đây là các định nghĩa của ISA Firewall Networks và các Network Rules dùng để kết nối với ISA Firewall Networks đã được định nghĩa đó.

Khi bạn cài đặt ISA Firewall lần đầu, một số ISA Firewall Networks mặc định sẽ được tạo. Những thứ có thể nói là quan trọng cần đề cập đến ở đây là:

  • Local Host Network – Mạng được định nghĩa bởi tất cả các địa chỉ IP đường biên cho bất cứ giao diện nào trên ISA.
  • Default Internal Network – Đây là một ISA Firewall Network mà bạn có thể định nghĩa khi ISA Firewall được cài đặt. Điển hình nó chính là interface gần nhất cho các dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng chính mà ISA Firewall phụ thuộc, chẳng hạn như Active Directory domain controller, DNS server, DHCP server và dịch vụ chứng chỉ.
  • Default External Network – Default External Network được định nghĩa với tất cả các địa chỉ IP không bị gộp trong định nghĩa của bất kỳ ISA Firewall Network nào. Bạn không bao giờ cần add các địa chỉ IP vào Default External Network vì nó là một mạng tự xác định, gồm có các địa chỉ IP mà bạn không nhóm vào bất cứ một mạng ISA Firewall Network nào.
  • VPN Clients Network – VPN Clients Network là một ISA Firewall Network có chứa địa chỉ IP của máy khách VPN truy cập xa và các VPN gateway đang kết nối đến ISA Firewall. Định nghĩa ISA Firewall Network này mang tính động. Vì VPN client và gateway kết nối đến the ISA Firewall, các địa chỉ VPN interface của chúng sẽ tự động được add vào định nghĩa VPN Clients Network, và sẽ tự động bị xóa đi khi VPN client và gateway hủy kết nối với ISA Firewall.

Các ISA Firewall Network được gán với giao diện mạng (network interface) gần nhất với các địa chỉ được định nghĩa bởi ISA Firewall network. Trong đó, NIC là “root” của các ISA Firewall Network cụ thể.

Cho ví dụ, nếu các network ID là 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 và 192.168.3.0/24 được đặt phía sau interface A (ý nói ở đây interface A gần nhất với các network ID này), thì interface A chính là root của ISA Firewall Network được định nghĩa cho ba network ID này. Điều này giúp ngăn chặn các tấn công giả mạo. Nếu ISA Firewall thấy một địa chỉ nguồn của một quá trình truyền thông gửi ra từ một host không thuộc về một trong các network ID này thì ISA Firewall sẽ chặn sự truyền thông đó vì địa chỉ IP này không nằm trong định nghĩa của ISA Firewall Network để được phép truyền thông.

Hình dưới đây thể hiện nơi bạn có thể tìm danh sách các ISA Firewall Network. Trong giao diện quản lý ISA Firewall, mở mảng (hoặc máy chủ Standard Edition), sau đó kích nút Configuration. Bên dưới nút Configuration, kích Networks. Kích tab trong vùng cửa sổ giữa, khi đó bạn sẽ thấy danh sách các ISA Firewall Network.

Để các host trên ISA Firewall Network có thể truyền thông với nhau, bạn cần phải tạo các nguyên tắc mạng Network Rule. Nếu không có Network Rule cho việc kết nối hai ISA Firewall Network với nhau, sẽ không có sự truyền thông giữa các host trên hai mạng này.

Have any Question or Comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *