50 Kha vạn Cân, HBC, Thủ Đức 0949 311 119 [email protected]

Công Nghệ

TẮT TẤT CẢ CÁC ỨNG DỤNG TRONG WINDOW

luoi-che-nang-79

Khởi tạo lệnh

Bước đầu tiên, mở Command Prompt và gõ taskkill /? để xem tất cả các cú pháp:

Tại đây, chúng ta sẽ sử dụng 2 tham số sau để hoàn chỉnh câu lệnh, bao gồm:

– /F: bắt buộc đóng tất cả các chương trình, dữ liệu (nếu không lưu lại các đoạn văn bản thì nội dung khi soạn thảo sẽ bị mất)

– /FI: sử dụng kèm với bộ lọc

Lệnh lọc đi kèm với nhiều tham số lựa chọn khác nhau, các bạn hãy tham khảo trực tiếp tại đây:

Filters:
Filter Name   Valid Operators           Valid Value(s)
———–   —————           ————————-
STATUS        eq, ne                    RUNNING |
NOT RESPONDING | UNKNOWN
IMAGENAME     eq, ne                    Image name
PID           eq, ne, gt, lt, ge, le    PID value
SESSION       eq, ne, gt, lt, ge, le    Session number.
CPUTIME       eq, ne, gt, lt, ge, le    CPU time in the format
of hh:mm:ss.
hh – hours,
mm – minutes, ss – seconds
MEMUSAGE      eq, ne, gt, lt, ge, le    Memory usage in KB
USERNAME      eq, ne                    User name in [domain]user
format
MODULES       eq, ne                    DLL name
SERVICES      eq, ne                    Service name
WINDOWTITLE   eq, ne                    Window title

NOTE
—-
1) Wildcard ‘*’ for /IM switch is accepted only when a filter is applied.
2) Termination of remote processes will always be done forcefully (/F).
3) “WINDOWTITLE” and “STATUS” filters are not considered when a remote
machine is specified.

Sau khi xác định được những tham số phù hợp để áp dụng, hãy sắp xếp chúng sao cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta muốn tắt các chương trình theo tên tài khoản sử dụng, hãy ghép vào lệnh taskkill như sau (ở đây ví dụ là geek), tham số eq nghĩa là equal:

taskkill /F /FI “USERNAME eq user_name”

Vấn đề duy nhất ở đây là câu lệnh này cũng tắt luôn 2 tiến trình explorer.exe và dwm.exe, bạn sẽ thấy toàn bộ màn hình và thanh Start Menu đều biến mất. Với việc áp dụng tham số lọc /FI chúng ta có thể khắc phục được vấn đề này khi ghép cùng với biến IMAGENAME – tên của ứng dụng và ne – not equal để gán với ứng dụng không cần tắt:

taskkill /F /FI “USERNAME eq user_name” /FI “IMAGENAME ne explorer.exe” /FI “IMAGENAME ne dwm.exe”

Các bạn nhớ thay biến USERNAME và IMAGENAME với các chương trình phù hợp trong hệ thống. Nếu có vô tình tắt tiến trình Explorer.exe, hãy sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+Esc để mở Task Manager và mở lại Explorer.exe từ menu File > Run (gõ explorer.exe vào ô Run).

Nếu không muốn tắt toàn bộ chương trình thì hãy bỏ tham số /F ra khỏi câu lệnh.

Tạo Shortcut Nuke Windows

So với việc xử lý bằng Command Promt, việc tạo shortcut xem ra đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Click chuột phải vào bất cứ nơi nào trên desktop và chọn New > Shortcut:

Và gõ lệnh như bên trên vào ô Location, tiếp đó chọn biểu tượng và đặt Shortcut này ở đâu đó trên desktop:

Chỉ với câu lệnh taskkill và các tham số đi kèm, bạn đã tạo ra chương trình có thể tắt tất cả các chương trình khác trong hệ thống. Hãy nhớ thật cẩn thận với tên tài khoản sử dụng cũng như tên của chương trình tương ứng, các tham số lọc tương ứng. Chúc các bạn thành công!

T.Anh (theo HowToGeek)

Have any Question or Comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *